Ring och prata med oss om du är orolig

För dig som känner oro och vill prata om coronaviruset och covid-19, utökar myndighetsenheten inom kommunens Vård och Omsorg tillfälligt sina telefontider på vardagar. Välkommen att ringa och prata med en biståndshandläggare kl. 10.00–15.00 på telefon 0413-625 76.

Vi kan inte hjälpa dig med smittskyddsråd men vi kan lyssna på din oro.

Den utökade telefontiden gäller till att början med till och med den 16 april.

Ring 1177 vid sjukdomssymptom

Du som har sjukdomssymptom ska ringa 1177 och du som har allmänna frågor om covid-19 ska ringa 113 13.

Eslövs kommun följer myndigheternas rekommendationer kring hanteringen av coronaviruset och covid-19. Som en följd av det ökade antalet smittade i Sverige behöver vi vidta åtgärder för att begränsa risken för smittspridning.

Telefonmöten istället för hembesök

Samtidigt ökar behovet av att kunna komma i kontakt med kommunens biståndshandläggare, inte minst på grund av ökad oro.

Biståndshandläggarna på myndighetsenheten kommer även att erbjuda sina brukare telefonmöten istället för hembesök i alla de ärenden som det är möjligt, för att minska risken för smittspridning.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window