Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 26 september

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 26 september 2022 . Sammanträdet hålls i A-salen i Medborgarhuset i Eslöv eller på distans och börjar klockan 18.00.

Bland ärendena:

  • Information från valnämndens ordförande Tony Hansson (S) om de allmänna valens genomförande
  • Eslövs Bostads aktiebolags framställan om att få godkänt att genomföra projektet Spritfabriken, att bygga lägenheter, parkeringsplatser och kontorslokaler, samt godkänt att starta ett parkeringsbolag
  • Antagande av detaljplan för fastigheterna Åkermannen 10, 11 och Åkermannen 14 i Eslöv

Följ gärna mötet digitalt

Mötet är offentligt och går att följa på plats i Medborgarhuset. Det kan också följas digitalt via kommunens webbplats. Sammanträdet sänds direkt och kan också ses i efterhand.

Mötet äger rum i Medborgarhusets A-sal kl. 18.00.

Se alla ärenden och kallelsen

Du kan följa sammanträdet via den digitala länken nedan. Sändningen startar när mötet öppnas.

Se sammanträdet via webbsändning direkt eller i efterhand

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window