Kommunfullmäktige sammanträder måndag den 13 december

Måndagen den 13 december kl. 18.00 är det dags för årets sista möte med kommunfullmäktige.

Bland ärendena:

  • Information från Kraftringens VD om bolagets verksamhet
  • Antagande av detaljplan för del av Eslöv 53:4, förskolan Skogsgläntan, i Eslöv
  • Revidering av prissättning samt arrendeavgift på tomtmark för industriändamål i Eslövs kommun

Följ gärna mötet digitalt

Mötet är offentligt och går att följa på plats i Medborgarhuset. På grund av coronapandemin uppmanar vi åhörare att hålla avstånd eller gärna följa mötet digitalt via kommunens webbplats. Sammanträdet sänds direkt och kan också ses i efterhand.

Mötet äger rum i Medborgarhusets A-sal kl. 18.00.

Se alla ärenden och kallelsen

Se sammanträdet via webbsändning direkt eller i efterhand

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window