Kommunfullmäktige sammanträder den 30 mars

Måndagen den 30 mars kl. 18.00 har kommunfullmäktige sammanträde. Mötet är offentligt och det går att följa på plats i Medborgarhuset. Med tanke på pandemin är det dock en fördel om åhörare denna gång väljer att följa mötet digitalt via kommunens webbplats, direkt eller i efterhand.

Antalet närvarande ledamöter minskas tillfälligt, genom en överenskommelse mellan partierna, från 51 till 27 för att minska risken för spridning av corona-viruset.

Interiör från Medborgarhuset

Mötet äger rum i Medborgarhusets A-sal kl. 18.00.

Bland ärendena:

  • Godkänna årsredovisning 2019 inklusive redovisning för kommunkoncernen samt ansvarsprövning
  • Fastställa reviderad förbundsordning för Räddningstjänsten Syd
  • Bevilja tilläggsanslag för uppdrag om byggnation av gång- och cykelväg mellan Billinge-Röstånga

Se alla ärendena och kallelsen

Se sammanträdet via webbsändning direkt eller i efterhand

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window