Källaröversvämning

Efter rejäla regn, som ofta kommer på sommaren, är risken för källaröversvämningar och andra översvämningar större. Här kan du läsa om vad du kan tänka på innan, under och efter ett eventuellt regn eller skyfall.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Vid kraftiga regn och skyfall kan våra avloppsledningssystem bli hårt ansträngda, och det finns risk för översvämningar i källare och i liknande utrymmen.

Det går inte helt att skydda sig mot översvämningar, men det är möjligt att förebygga och minimera riskerna och skadorna. Läs på VA Syds hemsida om hur du kan förebygga översvämningar.

Källaröversvämningar rapporterar du till VA Syd

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window