Här kan du hämta dricksvatten om du har egen brunn som sinar

För tillfället råder ingen akut vattenbrist i Eslövs kommun, förutom i Billinge och Stockamöllan, men hushåll med egen brunn kan få problem vid långvarig torka.

Om du får ditt dricksvatten från egen brunn och denna har sinat eller håller på att sina kan du hämta vatten i Eslöv. VA SYD har en öppen brandpost på Maskinvägen 4 där du kan hämta vatten för privat bruk, till djur och lantbruk. Vattenposten ligger precis till vänster om grinden intill kommunförrådet på Maskinvägen.

Området är öppet vardagar kl. 7.00–16.00.

Detta vatten är drickbart, kontrollerat och klart att användas. Du behöver något att kunna frakta vattnet i.

Läs mer om hur du gör med din brunn vid torka.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window