Följ kommunfullmäktiges möte

Följ dina folkvalda på mötet med kommunfullmäktige måndagen den 17 juni kl. 18.00, på plats eller via webben, direkt eller i efterhand.

Kommunfullmäktiges möten är öppna och du är välkommen att lyssna på plats i Medborgarhusets A-sal.  Du kan också följa mötet via webben eller se hela eller delar av mötet i efterhand.

Bland ärendena:

  • Antagande av detaljplan för kvarteret Rådjuret samt godkännande av tillhörande exploateringsavtal
  • Vårprognos 2019
  • Välfärdsbokslut 2018
  • Fastställande av avgift vid ansökan om godkännande att starta en fristående förskola

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window