Dags för sammanträde med kommunfullmäktige

Följ dina folkvalda på kommunfullmäktiges möte måndagen den 25 mars kl. 18.00.

Kommunfullmäktiges möten är öppna och du är välkommen att lyssna på plats i Medborgarhusets A-sal.  Du kan också följa mötet via webben eller se hela eller delar av mötet i efterhand.

Bland annat behandlas följande ärenden:

  • Uppdrag till nämnder efter antagna riktlinjer för trygghetsboende i Eslövs kommun
  • Godkännande av årsredovisning 2018 för Eslövs kommun samt ansvarsprövning
  • Remittering av diverse motioner från Lars Ahlfors (MP)

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window