Dags för polisens årliga trygghetsmätning

I dagarna får 900 slumpvis utvalda medborgare i Eslövs kommun en enkät från polisen i brevlådan.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Polisen genomför varje år en trygghetsmätning bland Eslövs kommuns invånare

Polismyndigheten genomför varje år lokala trygghetsmätningar i 58 kommuner i Skåne och södra Sverige.

I Eslövs kommun betyder det att 900 medborgare i åldern 16-85 år får möjlighet att svara på hur de upplever tryggheten där de själva bor.

Viktigt med många svar

– Resultatet av trygghetsmätningen är ett av våra viktigaste underlag när vi planerar framförallt det brottsförebyggande arbetet och samverkan mellan polis, kommun och andra parter. Därför är vi mycket angelägna om att så många som möjligt ska svara, säger Mats Trulsson, som är ansvarig för trygghetsmätningarna hos Polismyndigheten.

För att få större kunskap om medborgarnas uppfattning om sin boendemiljö ställs i enkäten ett antal frågor som har betydelse för polisens och kommunens strävan att utföra ett bra arbete.

Resultat i slutet av året

– Vi vill till exempel veta hur den som svarar ser på eventuella problem i sitt bostadsområde, om de varit utsatta för brott under det senaste året, om de känner oro för att utsättas för brott och om de känner sig trygga i sitt bostadsområde på kvällarna, säger Mats Trulsson.

I enkäten ställs också frågor om polisens verksamhet på respektive ort.

Resultatet av undersökningen kommer att presenteras i slutet av året.

Läs om förra årets trygghetsmätning i Eslövs kommun på polisens webbplats

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window