Dags för polisens årliga trygghetsmätning

Vilka problem ser du som medborgare där du bor? Känner du dig trygg när du rör dig ute på kvällarna? Bland annat detta vill polisen tillsammans med de 58 kommunerna i polisregion Syd ha svar på i sin årliga trygghetsmätning.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

I dagarna kommer 74 400 personer mellan 16 och 85 år, boende i polisregion Syd, att få brev från polisen och sin kommun. Det är nämligen dags för den årliga trygghetsmätningen där invånarna har chans att berätta om sina upplevelser och påverka polisens och kommunens kommande arbete.

Polismyndigheten genomför varje år lokala trygghetsmätningar i 58 kommuner i Skåne och södra Sverige.
I Eslövs kommun betyder det att 1 500 medborgare i åldern 16-85 år får möjlighet att svara på hur de upplever tryggheten där de själva bor.

Svarsresultatet viktigt för framtida planering

– Det är viktigt för oss att många svarar på undersökningen. Resultatet av den lokala trygghetsmätningen är ett av de viktigaste underlagen vi har för att planera framförallt det brottsförebyggande arbetet och samverkan mellan polis, kommun och andra parter. Om du är en av de slumpmässigt utvalda medborgare som fått en enkät hemskickad hoppas vi att du tar dig tid att svara, säger Mats Trulsson, ansvarig för trygghetsmätningarna i polisregion Syd.

Man kan svara både på pappersenkät och digitalt. Digitalt går det att svara på fem olika språk.

Hur ser du på tryggheten i ditt bostadsområde?

För att få större kunskap om vad allmänheten har för uppfattning ställer vi ett antal frågor som har betydelse för polisens och kommunens strävan att utföra ett bra arbete.

– Vi vill till exempel veta hur medborgarna ser på eventuella problem i sitt bostadsområde, om de har varit utsatta för brott eller inte under det senaste året, om de känner oro för att utsättas för brott och även om de känner sig trygga i sitt bostadsområde på kvällarna, säger Mats Trulsson, ansvarig för trygghetsmätningarna i polisregion Syd.

I slutet av enkäten ställs också några frågor om polisens verksamhet i närområdet.

Resultat i slutet av året

Undersökningen skickades ut den 15 augusti och avslutas cirka två månader senare. Resultatet presenteras i slutet av året.

Läs mer på Polisens webbsida

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window