Dags att nominera till miljö- och energipriserna

Känner du någon privatperson, ett företag eller en förening som arbetar på ett positivt sätt för miljön? Nu är det dags att nominera till årets miljöpris och årets energipris.

Eslövs miljöpris delas ut av Eslövs kommun tillsammans med Skånska Dagbladet. Priset ska gå till en person, ett företag, en organisation eller en förening som utmärkt sig på ett positivt sätt i arbetet för en bättre miljö.

Energipriset går till företag, föreningar eller privatpersoner i Eslövs kommun som utifrån sina förutsättningar på ett medvetet sätt arbetar med att minska energianvändningen, öka produktionen av förnybar energi eller som utmärker sig i arbetet för ett hållbart och fossilfritt samhälle. Eslövs energipris delas ut av Eslövs kommun tillsammans med Skånska Dagbladet och Kraftringen. 

Prissumman för respektive pris är 5 000 kr.

Nominera din kandidat för Miljöpriset här!

Nominera din kandidat för Energipriset här!

Senast den 16 september vill vi ha din nominering.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.