Bevattningsförbud i Billinge och Stockamöllan från och med fredag

Anledningen till bevattningsförbudet är att de båda orterna får sitt vatten från grävda brunnar där grundvattennivån nu sjunker på grund av torkan.

Förbudet gäller inte i övriga Eslövs kommun och bara de boende i Billinge och Stockamöllan som är kunder hos VA SYD, det vill säga inte har egen brunn. Alla uppmanas dock att vara sparsamma med vattnet.

Bevattningsförbudet gäller tillsvidare och betyder att det är förbjudet att använda vattenslang, spridare, högtryckstvätt eller på annat sätt använda dricksvatten i större mängd. Dricksvattnet ska prioriteras till mat, dryck och hygien.

Sms går ut till de boende och VA SYD:s personal kommer att finnas på plats i Billinge och Stockamöllan och informera om bevattningsförbudet där det behövs.

Varför införs bevattningsförbud?

Anledningen till bevattningsförbudet är att de båda orterna får sitt vatten från grävda brunnar där vattennivån nu sjunker i torkan. I övriga delar av VA SYD:s område (Malmö, Lund, Burlöv och Eslöv) råder inte bevattningsförbud men VA SYD uppmanar alla att fortsätta använda vattnet smart. 

Vad händer nu?


VA SYD fyller nu på vattenreservoaren i Billinge med hjälp av tankbil men vattenmängden räcker endast till det nödvändigaste i hushållet. För att säkra leveransen av dricksvatten på lång sikt bygger VA SYD en också en ny vattenledning mellan Stehag, Stockamöllan och Billinge.

Frågor och svar om bevattningsförbudet

Vilka gäller bevattningsförbudet?

Det gäller alla som får sitt vatten från det kommunala VA-nätet, både privatpersoner och företag. De som tar vatten ur egen brunn omfattas inte av förbudet men VA SYD uppmanar även fastighetsägare med egen brunn att vara sparsamma med sitt vatten.

Vad händer om man bryter mot förbudet?

Om du som kund bryter mot bevattningsförbudet kan VA SYD stänga av vattnet eller sätta in en så kallad strypbricka med stöd av Lagen om Allmänna Vattentjänster, LAV, och Allmänna bestämmelser för brukandet av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen.

VA SYD:s personal kommer att finnas på plats i Billinge och Stockamöllan och informera om bevattningsförbudet där det behövs.

Hur länge gäller bevattningsförbudet?

Förbudet gäller tills vidare. Boende i Billinge och Stockamöllan kommer att få ett sms när förbudet hävs och information kommer att finnas på vasyd.se.

Vad händer om vattnet tar slut?

Om vattnet tar slut kommer VA SYD att ombesörja nödvattenförsörjning. Nödvattnet räcker dock bara till de mest basala behoven (mat, dryck och hygien). Om vattnet tar slut i ledningsnätet kommer det att införas en kokningsrekommendation när det sedan kommer tillbaka. Ett trycklöst ledningssystem ökar risken för att få in bakterier i ledningsnätet. Innan man provtagit och fått svar på vattenproverna måste vattnet kokas innan det kan användas till mat och dryck. Anledningen till att VA SYD utfärdar bevattningsförbud är för att säkerställa att dricksvattnet inte tar slut i ledningsnätet.

Hur länge kommer Billinge och Stockamöllan dricksvattenförsörjas med brunnar?

VA SYD arbetar med att lägga en ny vattenledning till Stockamöllan och Billinge för att säkra leveransen av dricksvatten. Då kommer vattenleveransen från Sydvatten istället för från små lokala vattenverk.. Läs mer om ny vattenledning mellan Stehag, Stockamöllan och Billinge

Läs mer på VA SYD:s hemsida som uppdateras efter hand

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window