Anställda ska avstå från större möten och Karidals verksamhet pausas

Anställda i Eslövs kommun ska tills vidare avstå från större möten, tjänsteresor, arrangemang, studiebesök och liknande. Beslut har även tagits att tills vidare pausa all verksamhet på Mötesplats Karidal. 

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Avsikten är att förhindra spridning av coronaviruset covid-19.

Kommundirektör Eva Hallberg har beslutat att Eslövs kommuns anställda tills vidare inte ska göra resor i tjänsten eller delta i arrangemang, studiebesök och liknande.

Grundregeln är att alla icke verksamhetskritiska besök och aktiviteter ställs in eller skjuts på framtiden om de inte kan hanteras med digital teknik. Undantaget är besök som sker inom ramen för respektive verksamhets grunduppdrag.

I första hand gäller det externa möten och besök, men även vid interna sammankomster som samlar många medarbetare. De ansvariga ska då överväga om mötet är nödvändigt att genomföra.

Eslövs kommun avråder även sina anställda från privata resor till områden med konstaterad smittspridning.

Mötesplats Karidal stänger

Mötesplats Karidal pausar all verksamhet tills vidare. Vid förändringar kommer information att ges på anslag och via kommunens hemsida eslov.se.

Läs mer om Mötesplats Karidal

Myndigheterna rekommenderar

Eslövs kommun följer myndigheternas rekommendationer kring hanteringen av covid-19. Som en följd av det ökade antalet smittade i Sverige behöver vi vidta åtgärder för att begränsa en eventuell smittspridning.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window