Starta fristående förskola eller pedagogisk omsorg

En fristående förskola är en förskola som inte är kommunal utan drivs av en privat anordnare, som till exempel ett bolag eller en förening. För att starta en fristående förskola eller pedagogisk omsorg behöver du ansöka om det hos kommunen.

Det är kommunen som behandlar din ansökan och kontrollerar att verksamheten uppfyller de kvalitets- och säkerhetskrav som finns för barnomsorg. Här hittar du Kvalitetskriterierna.

Kommunen är också den myndighet som löpande kontrollerar att verksamheten fortsatt lever upp till de krav som ställs.

Nya regler fr.o.m 1 januari 2019

Från den 1 januari 2019 skärps kraven för enskilda huvudmän som bedriver fristående förskola.

De skärpta kraven innebär att Nämnden för barn- och utbildning kommer att bedöma ytterligare omständigheter vid godkännandeprövning samt vid tillsyn av fristående förskolor. De skärpta kraven omfattar inte enskild pedagogisk omsorg och påverkar därmed inte Nämnden för barn- och utbildnings godkännande och tillsyn av denna verksamhetsform.

Läs mer om de nya reglerna på riksdagen.se.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window