Inköp och upphandling

Eslövs kommun köper varor och tjänster för flera hundra miljoner kronor per år. Våra inköp innefattar varor, tjänster och entreprenader inom en mängd branscher i små som stora volymer.

För att skattebetalarnas pengar ska användas på bästa sätt finns regler för hur vi gör våra inköp och upphandlingar. Det är viktigt att skapa konkurrens och ge alla en chans att vara med och leverera till oss.

För dig som företagare finns det stora affärsmöjligheter som leverantör till offentlig sektor, som totalt i Sverige omsätter cirka 500–800 miljarder kronor. Genom att öka din kompetens inom offentlig upphandling, ökar du möjligheterna för ditt företag att växa inom en marknad som påverkar samhällsekonomin såväl lokalt och regionalt som nationellt och inom EU.

Kommunens inköps- och upphandlingsorganisation

Eslövs kommun genomför egna upphandlingar och samarbetar också med andra kommuner där vi genomför gemensamma upphandlingar där vi har har liknande behov och de gemensamma volymerna ger bättre priser. Lunds kommun driver oftast dessa upphandlingar. Det finns också samarbeten som drivs av Kommunförbundet Skåne, KFSK, SKL Kommentus inköpscentral och kammarkollegiet.

Eslövs kommun har en decentraliserad inköpsorganisation. Våra sex förvaltningar och majoritetsägda bolag har ansvar för upphandlingar för behov av varor och tjänster som rör det egna ansvarsområdet. Upphandlingsbehovet i de olika verksamheterna styr hur förvaltningar och bolag har organiserat sitt upphandlingsarbete.

Kommunen har på Kommunledningskontoret, en av kommunens förvaltningar, en Inköps-och upphandlingsenhet som ansvarar för kommunövergripande ramavtal och avtal som upphandlas i samarbete med andra kommuner. Enheten har också ansvar för att tillhandahålla specialistkompetens inom inköp och upphandling som kan vara rådgivande för övriga förvaltningars upphandlande tjänstemän. Inköps- och upphandlingsenheten har också ett ansvar att hålla samman kommunens upphandlingsplan för kommande år och driva kommunens strategiska frågor inom inköp och upphandling.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window