Företagsnätverk

I Eslövs kommun bygger vi gemenskaper som stärker dig som företagare och här finns flera företagsnätverk som ger dig ett starkare och bredare kontaktnät med andra företagare.

Här har vi samlat ett urval nätverk och organisationer som du som företagare kan ha nytta av.

Eslövs Stadskärneförening

Stadskärneföreningen har som mål att skapa ett levande och attraktivt centrum för invånare, besökare och kommersiella aktörer. Föreningen arbetar för att stärka Eslöv genom att samla näringsidkare, fastighetsägare, kommunen, föreningar och andra samarbetspartners som verkar för stadens utveckling.

Eslövs Stadskärneförening

Företagarnas säkerhetsnätverk Safe0413

Föreningen Safe0413 arbetar för att Eslöv ska vara en trygg och säker kommun för företagare invånare. Föreningen består av 122 medlemsföretag verkar för att förhindra inbrott, stölder och skadegörelse. Tillsammans finansierar medlemmarna en väktartjänst som bevakar industriområdena, centrum och andra delar av Eslöv. Föreningens framgångsrika samarbete har starkt bidragit till att minska brottsligheten i Eslöv.

Företagarna

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation och representerar över 70 000 företag i 260 lokalföreningar. Företagarna erbjuder nätverk, kunskap och praktisk hjälp samt driver utvecklingen för ett bättre företagarklimat

Företagarna
Företagarna Eslöv

Handelskammaren

En privat näringslivsorganisation som arbetar i sydsvenska företags intresse. Drygt 2 800 medlemsföretag, stora som små, och finns i Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronobergs och södra Hallands län.

Handelskammaren

Småföretagarnas Riksförbund

En relativt ny intresseorganisation som företräder småföretagarna.

Småföretagarnas Riksförbund

Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv företräder närmare 60 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Svenskt Näringsliv
Svenskt Näringsliv, Regionkontor Malmö

Advisory Board

Eslövs kommuns Advisory Board består av representanter från näringslivet och fungerar som länk mellan näringslivsutskottet och Eslövs kommuns näringsliv. Medlemmarna i Advisory Board utses per mandatperiod av näringslivsutskottet och träffas fyra gånger per år varav två tillsammans med de ledande politikerna och tjänstemännen i Eslövs kommun.

Medlemmarna i Advisory Board är viktiga ambassadörer för Eslövs kommuns näringsliv och är ”örat mot marken” när det gäller näringslivsfrågor genom att fånga upp och driva frågeställningar som är viktiga för näringsidkare i kommunen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window