Företagslots och rådgivning

Ska du starta eller utveckla en verksamhet som berör flera olika kommunala myndigheter eller som kräver flera tillstånd? Genom företagslotsen får du effektiv, rättssäker och god service, enklare än så blir det inte!

Företagslotsen hjälper dig som bland annat

  • håller på att starta ett företag
  • ska ändra något i din företagsverksamhet, till exempel bygga ut eller utveckla ditt sortiment
  • har frågor om krav, tillstånd, anmälningar eller annat som rör ditt företag.

Samordnar och förenklar

Många företagsärenden berör mer än ett ämnesområde. I kommunens företagslots samlas tjänstemän med olika ansvarsområden, exempelvis bygglov, brandtillsyn och alkoholtillstånd, i syfte att samordna och förenkla för dig. Allt du behöver göra är att ta en inledande kontakt för att få rätt hjälp. Kontakta vår samordnare redan idag för att hjälpa dig med ditt ärende.

Inledande möte

Om ditt ärende berör flera ämnesområden kallar samordnaren till ett möte, där du som företagare får presentera ditt projekt. Till mötet kallas tjänstemän inom de ansvarsområden som är aktuella. Det innebär att du vid ett och samma tillfälle får möjlighet att träffa rätt personer som kan besvara dina frågor och hjälpa dig vidare i ditt ärende.

Vilka ingår i företagslotsen?

Kommunens företagslots består av en grupp tjänstemän med olika ansvarsområden. Samordnaren har ett övergripande ansvar för att övervaka ärendets gång och sköta samordningen genom hela processen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window