Företagarträffar

Det är i mötet mellan människor det händer. I Eslövs kommun arbetar vi för att minska avstånden och öka närheten mellan företagare, tjänstemän och politiker.

Företagsträffarna fungerar som arena för idéer, inspiration och affärsutveckling. De är en naturlig mötesplats öppen för alla företagare.

Näringslivsfrukostar

Våra näringslivsfrukostar är en viktig mötesplats för näringslivet i Eslövs kommun. Sex gånger per år träffas företagare, tjänstemän, ledande politiker och andra näringslivsintresserade aktörer.

Frukostarna arrangeras på olika platser i kommunen och finns till för att lyssna till aktuella föredrag och mingla.

Näringslivsråd

Två gånger per år bjuder kommunstyrelsens ordförande in kommunens företag, tjänstemän och ledande politiker till näringslivsråd. Under träffarna diskuteras viktiga frågeställningar som berör kommunens utveckling med koppling till näringslivet.

Syftet med näringslivsråden är att skapa en arena för dialog, tankeutbyte och samverkan för ett framgångsrikt och växande näringsliv.

Tematräff

Vid ett par tillfällen varje år arrangerar vi tema- eller branschspecifika träffar som fördjupar sig i något ämne eller företeelse.

Syftet med tematräffarna är att bidra med ny kunskap och omvärldsspaning som hjälper till att stärka det lokala näringslivet.

Exempel på teman som träffarna har behandlat är:

  • Framtidens Industri
  • Rusta dig för GDPR
  • Digitaliseringens möjligheter och utmaningar
  • Nya handelsplatser och konsumentbeteenden

Näringslivsdagar

Länk till hemsidan Därför:Eslöv

Missa inte någon inbjudan till våra träffar!

Kolla att ditt företag finns med i företagsregistret och godkänn att du tar emot e-post från Eslövs kommun.

Du kan också kontakta oss direkt genom att skriva till kosovar.gashi@eslov.se  och meddela att du vill ha nyheter och inbjudningar.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window