Vikarierande trafikingenjör

Ansök här (12 dagar kvar)
job advertisement image

Med hjärta, framtidstro och våra värdeord - engagemang, nyskapande och allas lika värde - arbetar vi tillsammans för att skapa resultat och nå vår vision; Skånes bästa kommun att bo och verka i 2025.

Visste du att i Eslövs kommun har vi nyligen byggt om vårt torg, hjärtat i centrum?

Miljö och Samhällsbyggnad ansvarar för Eslövs kommuns miljöarbete, kartor, GIS och bygglov samt gator, trafik och parker. Förvaltningen arbetar med myndighetsutövning, planering och utförande. Avdelningen gata, trafik och park omfattar det offentliga rummet med gator, vägar, parker, mm. Verksamheten svarar för planering, projektering och upphandling av drift, underhåll och nyproduktion inom verksamheten. Avdelningen ansvarar även för trafikplanering och trafiksäkerhetsarbete.

Arbetsuppgifter

Vi kan erbjuda dig spännande arbetsuppgifter i en engagerad arbetsmiljö. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att arbeta med att göra trafikmiljön trafiksäker, trygg och enkel att förstå för olika trafikanter och att arbeta för ordning på offentlig plats.
Du kommer att ingå i avdelningens driftgrupp som gemensamt ansvarar för skötsel och underhåll av gator, trafik och parker. Gruppen har ett nära samarbete och ansvarar gemensamt för alla förekommande arbetsuppgifter inom driften, vilka återkommande följs upp genom driftmöten.
Som trafikingenjör i vår driftgrupp kommer du att arbeta med frågor som rör trafiksäkerhet, gång- och cykeltrafik, kollektivtrafik, biltrafik, parkering, buller mm. Inom ditt ansvarsområde ingår även att ta fram lokala trafikföreskrifter samt att ansvar för att parkeringsövervakning och flyttning av fordon fungerar väl. Du kommer också att vara delaktig i utredning och ansvar kring gatubelysningen.
I ditt arbete ingår att följa upp avtal och att vara delaktig i mindre utvecklingsfrågor inom ansvarsområdet. Årligen finns en mindre summa investeringsmedel för beställning av åtgärder och material inom ditt ansvarsområde.
Även handläggning av ärende från allmänheten, remisser och framtagande av underlag för politiska beslut ingår i tjänsten. Du kommer även att ha en del samarbete med trafikverket, Skånetrafiken, Länsstyrelsen och andra instanser.
Gruppen ansvarar även för myndighetsfrågor gällande offentlig plats, så som ianspråktagande av offentlig platsmark, transporttillstånd, skyltning, grävningstillstånd, trafikanordningsplaner och parkeringstillstånd. I tjänsten ingår det att stötta gatu-och trafikhandläggaren i dessa frågor.

Kvalifikationer

Du som söker har ingenjörsexamen med trafikinriktning. Arbetslivserfarenhet inom området som trafikingenjör ses som starkt meriterande. Tjänsten kräver B-körkort samt att du har god datorvana.

Som person är du analytisk, kreativ och kommunikativ. Du har lätt för att utveckla och skapa relationer, vilket är viktiga egenskaper i samspelet med entreprenörer, medborgare och andra intressegrupper. Du kan uttrycka dig tydligt på svenska i såväl tal som skrift. Ditt arbetssätt är strukturerat och du tycker om att utveckla arbetsmetoder för att effektivisera verksamhetens arbetsområden. Du kan prioritera bland arbetsuppgifter i enlighet med verksamhetens mål. Som person är du drivande, tycker om att arbeta både självständigt och i grupp och är bra på att bygga och vårda nätverk.

Varmt välkommen med din ansökan!

Övrig information

I Eslövs kommuns arbetsgivarerbjudande har vi sammanställt tio goda anledningar till att välja oss som arbetsgivare. Ta del av det och läs mer om hur det är att arbeta i Eslövs kommun på vår hemsida; https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/

Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693.

Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Det innebär att vi inte behandlar din jobbansökan konfidentiellt. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.

Inför rekryteringsarbetet har Eslövs kommun tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window