Specialpedagog F-6

Ansök här (10 dagar kvar)
job advertisement image

Som specialpedagog spelar du en avgörande roll i att forma en inkluderande och hälsofrämjande skola där varje elev ges möjlighet att nå sin fulla potential. Genom att samverka med pedagoger, rektorn och elevhälsan identifierar du behov, analyserar utmaningar och skapar strategier för att förebygga skolsvårigheter.

Ditt uppdrag:


 • Tillsammans med pedagoger, rektorn och elevhälsan forma en tillgänglig utbildning.
 • Identifiera, analysera och förebygga skolsvårigheter.
 • Systematiskt och kontinuerligt handleda pedagogisk personal.
 • Sammanhålla kontakter för att säkerställa helhetsbild av elevernas behov.
 • Ha övergripande ansvar för extra anpassningar och särskilt stöd.


Din erfarenhet:

 • Behörig specialpedagog med yrkeserfarenhet.
 • Erfarenhet av skolans styrdokument.
 • Förmåga att individualisera och variera undervisning.
 • Erfarenhet av att skapa lust till lärande.

Det här är du:

 • Inspirerande, ansvarstagande och lyhörd.
 • Skapar goda relationer och har ett positivt förhållningssätt.
 • Engagerad i elevers lärande och arbetar systematiskt för deras framgång.
 • Positiv elevsyn och värdegrund genomsyrar ditt arbete.
 • Sprider ett motiverande och kreativt förhållningssätt bland kollegor.
 • Självständig och ansvarsfull i beslutsfattande.
 • Obehindrad i svenska språket i både tal och skrift för effektiv kommunikation med elever, vårdnadshavare och kollegor.

Vi erbjuder

 • En arbetsplats där vi ser alla medarbetare som en viktig del av gemenskapen.
 • Goda resurser för att stödja dig i ditt arbete och säkerställa elevernas måluppfyllelse.
 • Möjligheten att vara en del av en skola där vi tillsammans strävar efter att forma framtidens ledare.

Övrigt

I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att vi fortlöpande utvärderar ansökningar. Alla ansökningar beaktas och ingen kommer bli anställd innan annonsen löper ut.

Tio goda anledningar till att välja oss som arbetsgivare. Ta del av det och läs mer om hur det är att arbeta i Eslövs kommun på vår hemsida; https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693

Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i Kontaktcenter på Gröna Torg 2. Märk din ansökan med Rekryteringsavdelningen och annonsens referensnummer.

Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Om arbetsplatsen

Med hjärta, framtidstro och våra värdeord - engagemang, nyskapande och allas lika värde - arbetar vi tillsammans för att skapa resultat och nå vår vision; Skånes bästa kommun att bo och verka i 2025.

På Fridasroskolan ser vi alla barn som vårt gemensamma ansvar. Vi hjälps åt att skapa en trygg arbetsmiljö för medarbetare såväl som elever. Med hjälp av goda resurser ser vi till att eleverna får en god måluppfyllelse.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window