Specialpedagog F -6 Ölyckeskolan

Ansök här (7 dagar kvar)
job advertisement image

Vill du vara en del av vårt engagerade team och arbeta för att skapa inkluderande lärandemiljöer för alla elever? Vi söker nu en erfaren och engagerad specialpedagog som brinner för att stödja elever med olika behov. 

Som specialpedagog hos oss kommer du att spela en nyckelroll i att kartlägga, planera och genomföra individanpassade insatser för att främja lärande och utveckling. 


Ditt uppdrag 

  • Som specialpedagog hos oss arbetar du på individ-, grupp- och skolnivåför att skapa och utveckla goda lärandemiljöer och förutsättningar för alla skolans elever.
  • Du arbetar tillsammans med arbetslag och elever med att kartlägga behov av stöd och utmaningar. 
  • Du är delaktig i planering, genomförande samt uppföljning av extra anpassningar och insatser i åtgärdsprogram. 
  • Du arbetar åtgärdande med särskilt stöd i klass, mindre grupp eller för enskilda elever.

Din erfarenhet

  • Är utbildad grundskollärare för årskurs f-6.
  • Har specialpedagogisk påbyggnadsutbildning med inriktning

Är det här du?

  • Du är van att arbeta efter en tydlig process där du organiserar och planerar ditt arbete väl samt håller uppsatta deadlines.
  • Du är van att skapa nya relationer och tar initiativ i sociala sammanhang med andra.
  • Du är flexibel och anpassningsbar genom ett prestigelöst fokus för att nå gemensamma mål och lösningar.

Vi erbjuder 

Ölyckeskolan f-6 där relationer och gott bemötande står i centrum, vilket gör att vi har en god och nära samhörighet till varandra.


Övrigt 

I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att vi fortlöpande utvärderar ansökningar. Alla ansökningar beaktas och ingen kommer bli anställd innan annonsen löper ut.

För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/

Tio goda anledningar till att välja oss som arbetsgivare. Ta del av det och läs mer om hur det är att arbeta i Eslövs kommun på vår hemsida; https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693

Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen.

Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.

Om arbetsplatsen

Med hjärta, framtidstro och våra värdeord - engagemang, nyskapande och allas lika värde - arbetar vi tillsammans för att skapa resultat och nå vår vision; Skånes bästa kommun att bo och verka i 2025.

Ölyckeskolan ligger i Löberöd, ca 20 km sydost om Eslöv, och byggdes, i sin nuvarande form, 1994. 2009 fick vi nya salar till bild och musik. I skolan integreras förskoleklass , grundskola år 1-9, fritidshem och bibliotek. Pedagogerna samarbetar mycket i arbetslag och andra konstellationer för att, i perioder, kunna arbeta mer ämnesintegrerat och tematiskt. Man använder sig också av ett laborativt undersökande arbetssätt och den enskilde eleven står alltid i fokus.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window