Speciallärare – inriktning utvecklingsstörning

Ansök här (9 dagar kvar)
job advertisement image

Med hjärta, framtidstro och våra värdeord - engagemang, nyskapande och allas lika värde - arbetar vi tillsammans för att skapa resultat och nå vår vision; Skånes bästa kommun att bo och verka i 2025.

Visste du att vårt arbete i grundsärskolan gör stor skillnad!

Elever som inte har möjligheten att nå kunskapskraven för grundskolans läroplan, och som har en intellektuell funktionsvariation, har rättigheten att läsa enligt läroplanen för grundsärskolan. Grundsärskolans läroplan är indelad enligt två inriktningar; ämne och ämnesområde och det är möjligt för en elev att läsa en kombination av dessa. Att gå i grundsärskola innebär att eleven får en, utifrån behov och förutsägningar, anpassad utbildning och undervisning.

På Bredablick grundsärskola går elever från årskurs 1-9. Elevgrupperna är (oftast) mindre, 4-8 elever per klass, och personaltätheten hög. I dagsläget är eleverna fördelade i två byggnader, dels på Bredablick (där de flesta elever går) men 1 klass befinner sig i lokaler på närliggande högstadieskola, Norrevångsskolan. I alla klasser arbetar minst en lärare/specialpedagog och en eller flera barnskötare/elevassistenter.

Arbetsuppgifter

Som speciallärare på vår grundsärskola ansvarar du för planering och genomförande av undervisningen. I samarbete med kollegor ansvarar du för elevernas kunskapsutveckling, sociala utveckling, trygghet och trivsel, samtidigt som du verkar för en god arbetsmiljö överlag. Du verkar för alla elevers rätt till delaktighet i en likvärdig utbildning av hög kvalitet. Du deltar aktivt i skolans och arbetslagets gemensamma uppgifter där du bidrar med din kompetens, dina idéer och dina tidigare erfarenheter samtidigt som du tar del av och är nyfiken på det kollegiala lärandet inom skolformen. I ditt arbete ingår mentorskap för elever i grundsärskolan, inriktning ämne, där du ansvarar för att planera och genomföra undervisningen. Du följer dina elevers kunskapsutveckling, genomför kartläggningar och bedömningar samt samverkar med elevernas vårdnadshavare och vid behov, andra externa aktörer. Du ansvarar också för att anpassa elevernas lärmiljö efter elevernas förutsättningar och behov. I ditt uppdrag på Bredablickskolan kommer du att få ta en aktiv del i utvecklingen av det pedagogiska arbetet på skolan.

Verksamheten genomsyras av Bredablickskolans vision UNIK, vi lär för livet och rustar för framtiden.
Utveckling - Alla utvecklas utifrån sina förutsättningar och sin förmåga
Nyfikenhet - Alla är nyfikna och kreativa, en förutsättning för lärande
Individfokus - Alla blir bemötta med respekt och alla känner sig värdefulla
Kommunikation - Alla kan uttrycka sig och förstå sin omvärld med hjälp av olika kommunikationsvägar

Kvalifikationer

Vi söker dig som har speciallärarexamen med specialisering mot utvecklingsstörning. Du har god kunskap om intellektuell funktionsvariation och hur det tar sig uttryck hos individen. Du har även kunskap om autism, NPF och andra funktionsvariationer. Du vet hur dessa påverkar individen och har kunskap om hur du ska bemöta och förhålla dig till elever med dessa diagnoser. Du är van vid att anpassa lärmiljön efter elevers olika förutsättningar. Du verkar för förutsägbarhet, tydlighet, trygghet och delaktighet genom att använda dig av bildstöd, tidshjälpmedel, kommunikationskartor, sociala berättelser och andra verktyg som stöd.

Du tillämpar ett lågaffektivt förhållningssätt. Du har god kunskap om hur du kan bryta en uppåtgående affektkurva genom att t ex avleda, sänka kravnivån eller erbjuda en ny miljö. Du tittar alltid på ditt eget agerande vid utvärdering av situationer och reflekterar över vad du kan göra annorlunda. Du är duktig på att organisera och planera ditt arbete. Du har kunskap om grundsärskolans läroplan och kursplaner och vet vilka mål eleverna ska uppnå i de olika årskurserna i grundsärskolan.

För att passa som speciallärare hos oss är det viktigt att du har viljan att arbeta tillsammans med kolleger gentemot ett gemensamt mål, där varje elev i grundsärskolan ska lyckas utifrån sina individuella förutsättningar.

Stämmer ovanstående in på dig? Då kan du vara den vi letar efter.
Välkommen med din ansökan!

Övrig information

I Eslövs kommuns arbetsgivarerbjudande har vi sammanställt tio goda anledningar till att välja oss som arbetsgivare. Ta del av det och läs mer om hur det är att arbeta i Eslövs kommun på vår hemsida; https://eslov.se/naringsliv-arbete/arbetsmarknad/lediga-jobb-i-kommunen/eslovs-kommun-som-arbetsgivare/

Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693.

Inför rekryteringsarbetet har Eslövs kommun tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Enligt Lag (2013:852) om registerkontroll skall du vara beredd att lämna ett registerutdrag (högst ett år gammalt) ur polisens belastningsregister. Utdraget beställs av den arbetssökande själv från Rikspolisstyrelsen. Blankett kan hämtas på www.polisen.se eller på närmsta polisstation.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window