Samordnare inom BIBASS till Eslövs kommun

Ansök här (11 dagar kvar)

Vi söker en engagerad samordnare inom BIBASS som ska koordinera alla insatser kring barnet/den unge, se till att inblandade parter arbetar efter de uppdrag och mål som är överenskomna i enlighet med vårdnadshavarnas eller den unges önskan.

Tjänsten gäller en tidsbegränsad anställning på 6 månader. 


Ditt uppdrag:

 • Kartlägga och koordinera insatser i särskilt komplicerade ärenden där många olika aktörer och myndigheter är inblandade, där olika lösningar redan har provats och ärendet gått i stå.
 • Avlasta vårdnadshavare i samarbetsfunktionen kring sitt barn och ingjuta hopp och energi.
 • Följa det som bestämts på samverkansmötena, bevaka att alla parter arbetar efter de uppdrag de tagit på sig och kalla till uppföljningsmöten.
 • Samverka med socialtjänst, Region Skåne och andra aktörer runt den unge och dennes familj.
 • Utföra insatser på uppdrag av BIBASS konsultationsteam efter att ärendet har aktualiserats i teamet.
 • Handleda och stötta samverkanskollegor.

 • Arbeta i enlighet med barnkonventionen.


Din erfarenhet:

 • Utbildad socionom eller vad som bedöms motsvarande.
 • Erfarenhet av att arbeta med barn och unga i komplicerade ärenden.
 • Erfarenhet av samverkan med olika myndigheter och aktörer.
 • Erfarenhet av att leda möten och samordna insatser.


Är det här du?

 • Du har en förmåga att kommunicera med människor i kris och svårigheter.
 • Du hittar samverkansformer utifrån ett kreativt och lösningsfokuserat perspektiv.

 • Du har förmåga att leda samverkansmöten med ett tydligt mandat från den unge och dennes vårdnadshavare.


Vi erbjuder

Trivsel och psykosocial trygghet är viktigt för både chefer och medarbetare, där alla ges möjlighet att uttrycka sina åsikter.

Vi är engagerade i att vara en attraktiv arbetsgivare och arbetar aktivt med att utveckla detta område.

Som anställd i kommunen får du extern handledning i grupp, intern ärendehandledning med arbetsledare både enskilt och i grupp, introduktionsdag för nyanställda i Eslövs kommun och friskvårdsbidrag.


Övrigt

I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att vi fortlöpande utvärderar ansökningar. Alla ansökningar beaktas och ingen kommer bli anställd innan annonsen löper ut.

Tio goda anledningar till att välja oss som arbetsgivare. Ta del av det och läs mer om hur det är att arbeta i Eslövs kommun på vår hemsida; https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693

Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i Kontaktcenter på Gröna Torg 2. Märk din ansökan med Rekryteringsavdelningen och annonsens referensnummer.

Enligt Lag (2013:852) om registerkontroll skall du vara beredd att lämna ett registerutdrag (högst ett år gammalt) ur polisens belastningsregister. Utdraget beställs av den arbetssökande själv från Rikspolisstyrelsen. Blankett kan hämtas på www.polisen.se eller på närmsta polisstation.

Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.

Om arbetsplatsen

Eslövs kommun erbjuder hög livskvalitet med trygghet och välmående genom hela livet. Med nya attraktiva boenden, stark gemenskap och trygghet för alla känner vi stolthet över vår plats och vart vi är på väg. Vi utvecklar kommunens olika delar så att du kan bo, leva och verka mitt i Skåne – med hela världen runt hörnet.


Om arbetsplatsen

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window