Eslövs kommun söker projektledare exploatering

Ansök här (13 dagar kvar)
job advertisement image

Med hjärta, framtidstro och våra värdeord - engagemang, nyskapande och allas lika värde - arbetar vi tillsammans för att skapa resultat och nå vår vision; Skånes bästa kommun att bo och verka i 2025.

Visste du att Eslövs kommun erbjuder möjlighet till fler semesterdagar för sina anställda än vad lagen säger?

Förvaltningen Miljö och samhällsbyggnad ansvarar för tillsyn enligt miljöbalken, gatu- park- och trafikfrågor samt bygglov och tillsyn enligt plan- och bygglagen i kommunen. Andra frågor som förvaltningen har hand om är bland annat miljömålsarbete och naturvårdsfrågor.

Eslövs kommun arbetar med en fördjupad översiktsplan som ska visa på hur Eslöv öster om järnvägen ska utvecklas. En stadsdel där varje område har sin egen karaktär, där bostäder och verksamheter samsas och där grönska får stor betydelse. Stadsdelen ska kompletteras med fler bostäder av varierande storlek och typ, planförslaget möjliggör för sammanlagt 2 550 nya bostäder. Till år 2035 är ambitionen att 1 600 bostäder ska tillkomma och resterande 950 bostäder är planerade i ett längre tidsperspektiv.

Eslövs kommun är i en spännande fas och de kommande åren visar översiktsplanen på flera exploateringsområden som ska komma nya och befintliga kommuninvånare till nytta! Därför söker vi nu dig som kan samordna miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens ansvarsområden och tillsammans med andra förvaltningar utveckla kommunens infrastruktur.

Arbetsuppgifter

Vi söker en projektledare som kan utreda, utveckla och driva utbyggnaden av Östra Eslöv. Du kommer att ansvara för samtliga kort- och långsiktiga processer inom de olika projekten; förstudie med utredning för bäst lämpad teknik och utformning av området, leda och genomföra projekteringen tillsammans med konsult, upphandla och leda anläggningen i samarbete med entreprenör. Skapandet av de nya bostadsområdena ska präglas av nytänkande för utformningen av stadsmiljön med hållbarhet i fokus för såväl vattenfrågor, grönområde, transporter, osv. Tjänsten är placerad på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, avdelningen gata, trafik och park, men arbetet sker i nära samarbete med kommunens mark- och exploateringsingenjör för Östra Eslöv.

Du kommer också ansvara för samordningen av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarsområde avseende förvaltningens miljö- samt kart och bygglovsavdelning kopplat till utvecklingen av Östra Eslöv. Tillsammans med kolleger, eller på egen hand samordnar du så att alla samhällsbehov blir beaktade i projekteringsskedet. I arbetet ingår att vara med och bygga upp ett effektivt samarbete inom kommunen för framdriften av arbetet med Östra Eslöv. Ditt arbete kommer således att vara såväl förvaltnings- som kommunövergripande.

Kvalifikationer

För att vara aktuell för den här tjänsten behöver du som söker ha en civilingenjörsutbildning inriktning väg och vatten med erfarenhet av samhällsbyggnadsfrågor eller annan utbildning med inriktning mot samhällsbyggnad med erfarenhet av trafikfrågor. Du har också tidigare arbetslivserfarenhet av att agera projektledare vid anläggningsarbeten.

Vi ser det som meriterande om du också kunskaper om avtalen ABK och AB04 samt av AMA anläggning.

Vi tror också att du har kunskap om miljötillsyn, miljömålsarbete samt bygglovsprocessen, detta för att på ett bra sätt kunna samordna projekten som du ska ansvara för. Du är också ekonomiskt medveten och kan arbeta utifrån en given budget.

Arbetslivserfarenhet inom kommunal eller offentlig sektor ses också som meriterande.

Som person är bra på att planera och organisera ditt arbete. Att hålla deadlines är något som du är bekväm med. Du har förmåga att samordna förvaltningens kompetenser till pågående projekt och tycker om att samarbeta tillsammans med olika aktörer mot ett gemensamt mål. Du sätter klart definierade mål och planerar aktiviteter och projekt i god tid. Du identifierar och organiserar resurser som behövs för att utföra uppgifter samt övervakar arbetet gentemot slutdatum och milstolpar.

För att lyckas i tjänsten bevakar och håller du dig uppdaterad om omvärlden och trender inom förvaltningens ansvarsområde samt identifierar förbättringsmöjligheter för organisationen.

Välkommen med din ansökan till oss!

Övrig information

I Eslövs kommuns arbetsgivarerbjudande har vi sammanställt tio goda anledningar till att välja oss som arbetsgivare. Ta del av det och läs mer om hur det är att arbeta i Eslövs kommun på vår hemsida; https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/

Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693.

Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Det innebär att vi inte behandlar din jobbansökan konfidentiellt. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.

Inför rekryteringsarbetet har Eslövs kommun tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window