Elevassistent sökes till Bredablickskolan!

Ansök här (8 dagar kvar)
job advertisement image

Bli en del av vårt dedikerade team som elevassistent och stöd elever med särskilda behov på deras utbildningsresa. Med din passion och engagemang kommer du att skapa en trygg och inkluderande lärmiljö där varje elev kan blomstra och nå sin fulla potential. 

Ditt uppdrag

Rollen som elevassistent innebär att du fungerar som en viktig skolresurs för elever med särskilda behov. Du underlättar undervisningen och gör den tillgänglig för de elever som behöver extra hjälp och stöd.

Som elevassistent kommer du bland annat arbeta med:

  • Ge individuellt stöd och anpassningar till elever med särskilda behov.
  • Hjälpa och assistera elever med personliga behov, inklusive fysiskt stöd och hjälpmedelsanvändning.
  • Samarbeta med kollegor för att skapa en samordnad och stödjande lärmiljö.
  • Bygga positiva relationer med eleverna för att skapa en trygg och stödjande inlärningsmiljö.
  • Ge stöd och vägledning vid konflikter eller utmanande situationer som kan uppstå samt ha ett lågaffektivt bemötande.


Din erfarenhet

  • Du är utbildad elevassistent eller barnskötare.
  • Du har erfarenhet av att arbeta med barn med intellektuell funktionsnedsättning

Är det här du?

Vi letar efter dig om kan skapa trygghet, någon som står fast i ovissa situationer och som tar första steget i sociala situationer. Du har lätt för dig att skapa och underhålla relationer. Du har hög empati och en stark vilja att stödja elevernas individuella utveckling. Dessutom behöver vi dig som är expert på att samarbeta, hitta lösningar som gynnar alla parter och arbeta mot gemensamma mål. Du är dessutom bra på att skapa en inkluderande och stödjande skolmiljö för våra elever.

Vi erbjuder

Hos oss är elevgrupperna små och personaltätheten hög. På Bredablickskolan kommer du vara en aktiv del i utvecklingen av det pedagogiska arbetet på skolan.

Verksamheten genomsyras av Bredablickskolans vision:

"UNIK - vi lär för livet och rustar för framtiden"

Utveckling - Alla utvecklas utifrån sina förutsättningar och sin förmåga.

Nyfikenhet - Alla är nyfikna och kreativa, en förutsättning för lärande.

Individfokus - Alla blir bemötta med respekt och alla känner sig värdefulla.

Kommunikation - Alla kan uttrycka sig och förstå sin omvärld med hjälp av olika kommunikationsvägar.


Övrigt

I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att vi fortlöpande utvärderar ansökningar. Alla ansökningar beaktas och ingen kommer bli anställd innan annonsen löper ut.

Tio goda anledningar till att välja oss som arbetsgivare. Ta del av det och läs mer om hur det är att arbeta i Eslövs kommun på vår hemsida; https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693

Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i Kontaktcenter på Gröna Torg 2. Märk din ansökan med Rekryteringsavdelningen och annonsens referensnummer.

Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.


Om arbetsplatsen

I vår anpassade grundskola, Bredablickskolan, går elever som har intellektuell funktionsnedsättning och som bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapskrav. Även elever som har fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av en hjärnskada och som bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapskrav, kan gå i anpassad grundskola.
Bredablickskolan har årskurserna 1-9 samt en förskoleklass.

Med hjärta, framtidstro och våra värdeord - engagemang, nyskapande och allas lika värde - arbetar vi tillsammans för att skapa resultat och nå vår vision; Skånes bästa kommun att bo och verka i 2025.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window