Bygglovshandläggare

Ansök här (8 dagar kvar)
job advertisement image

Med hjärta, framtidstro och våra värdeord - engagemang, nyskapande och allas lika värde - arbetar vi tillsammans för att skapa resultat och nå vår vision; Skånes bästa kommun att bo och verka i 2025.

Visste du att i Eslövs kommun upplever 9 av 10 medarbetare sitt arbete som meningsfullt?

Miljö och Samhällsbyggnad ansvarar för Eslövs kommuns miljöarbete, kartor, GIS och bygglov samt gator och parker. Förvaltningen arbetar med myndighetsutövning, planering och utförande. Verksamheterna har stor betydelse för kommunens utveckling och uppgifterna innebär omfattande kontakter med medborgare, företag och övriga förvaltningar inom Eslövs kommun.

Nu söker förvaltningens kart-och bygglovsavdelning en bygglovshandläggare.

Arbetsuppgifter

Som bygglovshandläggare kommer du att granska, handlägga och besluta i ärenden om ansökan om lov, förhandsbesked samt i anmälningsärenden. Du ska med andra ord kunna handlägga ett ärende från det att ansökan om lov inkommer till det att slutbesked meddelas.

Du kommer att hålla tekniska samråd samt följa upp pågående byggprojekt genom arbetsplatsbesök och slutsamråd.

Du kommer också att granska detaljplaner, i samråds- såväl som granskningsskedet.

En viktig del i arbetet är att ge god service och informera om lagar och regler samt om bestämmelser i exempelvis detaljplaner. Vidare kommer du att bereda och föredra ärenden i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Vidare förväntas du delta aktivt vid verksamhetsplaneringar och i det pågående förändringsarbetet inom avdelningen. Du håller dig informerad om förändringar i lagstiftning och regelverk inom ditt område. Du kommer också att ha omfattande kontakter med allmänheten, byggherrar, entreprenörer m.m.

Hos oss arbetar du bland annat i Microsoft officepaket, diariesystemen Castor och Platina samt Geosecma för ArcGIS. Under 2023 kommer vi att införa nya ärendehanteringssystem, Nova Bygg och Evolution. Vi kommer också att flytta till nyrenoverade lokaler i centrala Eslöv.

Kvalifikationer

Vi söker dig som arbetar eller har arbetat som bygglovshandläggare och har en examen från yrkeshögskola med inriktning som bygglovshandläggare.

Du ska ha dokumenterade kunskaper om och intresse för gestaltningsfrågor och du ska kunna bedöma byggnaders yttre utformning bland annat utifrån arkitektonisk, kulturhistorisk och miljömässig synpunkt. Du ska ha god administrativ förmåga och du trivs lika bra bakom skrivbordet som i diskussioner med byggherrar, kontrollansvariga och entreprenörer.

Du ska ha god kunskap om och förmåga att tolka och tillämpa de lagar och regler som gäller inom området, så som plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen, Boverkets byggregler, förvaltningslagen etc. Du ska också ha kunskap om hur man utläser information ur och tolkar kommunala planbestämmelser.

Eftersom arbetet innehåller en stor del skrivande och kontakter med olika parter, krävs det att du har en god förmåga att uttrycka dig på svenska på ett tydligt och pedagogiskt sätt, både i tal och skrift. Vi förutsätter att du har god datorvana.

I lovverksamheten hanterar vi stora ärendevolymer så det är kritiskt att du är van vid att balansera kvalitén i ditt arbete med tids- och resursåtgång. Vi förväntar oss att du tar ansvar för ditt arbete och ditt resultat utifrån uppställda mål för verksamheten.

Du har körkort med behörighet B eftersom du måste kunna köra ut till olika fastigheter i kommunen för inspektioner, arbetsplatsbesök eller för att delta i möten.

Vi lägger stor vikt vid att du har ett gott bemötande, att du är serviceinriktad, noggrann och pedagogisk. Du arbetar lika gärna självständigt som i grupp och du är engagerad, kvalitets- och resultatmedveten.

Övrig information

I Eslövs kommuns arbetsgivarerbjudande har vi sammanställt tio goda anledningar till att välja oss som arbetsgivare. Ta del av det och läs mer om hur det är att arbeta i Eslövs kommun på vår hemsida; https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/

Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.


För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693.

Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Det innebär att vi inte behandlar din jobbansökan konfidentiellt. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.

Inför rekryteringsarbetet har Eslövs kommun tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window