Kurator

Skolkuratorn är en del av skolans elevhälsa. Som elev eller förälder kan du vända dig till kuratorn när något bekymrar dig.

Vi kan lyssna och ge vägledning i många olika frågor. Det kan handla om situationen i skolan eller hemma, bland kamrater eller på fritiden. Vi kan också ge råd om vilka möjligheter det finns för barn/ungdomar och deras familjer att få stöd utanför skolan.

Tystnadsplikt

Skolkuratorn har tystnadsplikt, vilket betyder att uppgifter om dig och dina personliga förhållanden inte får lämnas ut utan att du själv har godkänt det.

Anmälningsplikt

Enligt socialtjänstlagen är all personal i skolan skyldig att anmäla till socialtjänsten om de, genom sitt arbete, får veta något som kan innebära att en elev far illa. Vid dessa tillfällen upphävs kuratorns tystnadsplikt.

Psykolog

Vill du komma i kontaktat med en psykolog ska du höra av dig till rektorn på din förskola eller skola så hjälper denne dig vidare.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window