Olika sätt att rösta

Den 26 maj 2019 är det val till Europaparlamentet i Sverige.

Alla som får rösta i valet och är upptagna i röstlängden får ett röstkort hemskickat med posten. Röstkorten skickas ut mellan den 2 och 8 maj.

För att ha rösträtt i valet måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen. Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige eller är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden.

Om du inte har möjlighet att rösta på valdagen den 26 maj i en vallokal kan du förtidsrösta i en röstningslokal var du vill i Sverige. Du kan också i vissa fall budrösta eller rösta från utlandet.

Rösta i vallokal på valdagen

Som väljare är du knuten till ett geografiskt område som kallas valdistrikt. Det är din folkbokföringsadress som styr vilket valdistrikt du tillhör. För varje valdistrikt finns en vallokal. Det är i den vallokalen du kan rösta på valdagen och det är där du blir avprickad i röstlängden och din röst läggs i valurnan. Det är i vallokalen som rösten blir räknad på valkvällen.

Här kan du rösta – vallokaler och öppettider

Vallokalen står på röstkortet

På röstkortet står vilket valdistrikt du tillhör. Det står även adress och öppettid till vallokalen.

Frågor om röstning i Eslövs kommun kan du ställa till kommunens valkansli telefon 0413-621 31.

Om uppgifterna på röstkortet inte stämmer ska du kontakta Länsstyrelsen Skåne telefon 010-224 10 00

Rösta i förtid i röstningslokal

Om du inte kan rösta i vallokal på valdagen den 26 maj kan du förtidsrösta i en röstningslokal var du vill i Sverige. En röstningslokal kan exempelvis vara kommunhuset, ett bibliotek eller ett servicekontor. Du måste ta med dig röstkort och id-handling. Förtidsröstningen startar den 8 maj. Om du har förlorat ditt röstkort kan du få ett nytt så kallat dubbelröstkort. Vänd dig till Kontaktcenter eller valkansliet.

Här kan du rösta – vallokaler och öppettider

Vissa kan rösta med bud

Du kan rösta med bud om du på grund av hög ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte själv kan ta dig till din vallokal eller en röstningslokal. Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv transporterar rösten till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning.

Rösta på annat sätt

Rösta från utlandet

Du som befinner dig utomlands när det är val kan rösta från utlandet. Du kan antingen brevrösta eller rösta på en ambassad eller konsulat

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window