Östra Strö

I Östra Strö finns en genuin bykänsla med avstyckade lantgårdar vid sidan om bostadshus. Kyrkan, Östra Strö skola och förskolan Änglagård ligger alla mitt i byn. Östra Strö fälad är klassad som värdefull hagmark.

Östra Strö har cirka 250 invånare (årsskiftet 2020/2021).

Bo i Östra Strö

I Östra Strö finns den fristående förskolan Änglagård.

Mitt i byn finns Östra Strö skola som redan år 2001 certifierades med miljöutmärkelsen Grön Flagg. Den ursprungliga skolbyggnaden från 1812 revs 1945 och ersattes med en ny skolbyggnad. Dock är platsen den samma sedan 1812, en av de absolut äldsta platserna för skolundervisning i Sverige. Här går det ca 60 elever i åk F–3. På skolan finns också ett fritidshem.

Östra strö skola

Östra strö skola

Östra Strö har en egen bouleklubb och ett aktivt byalag.

Östra Strö trafikeras av närtrafik (förbeställd taxi), som är ett samarbete mellan Skånetrafiken och Eslövs kommun.

Sevärdheter

Östra Strö fälad är en 16 hektar stor naturbetesmark norr om byn. Området är välbetat och sedan länge ogödslat. Det har en intressant flora med bland annat kattfot, backtimjan, vårstarr, slåttergubbe, smörbollar, backsippa och Sant Pers nycklar.

Skoltorget är en öppen plats framför skolhuset. Här samlades förr byamännen till överläggningar, sittande på tre stora stenar, som ännu ligger kvar.

Östra Strö kyrka började byggas någon gång under 1100-talet. Endast koret är bevarat och det fungerar idag som sakristia. 1865 fick kyrkan sitt nuvarande utseende. Predikstolen, som är i trä, tillverkades 1592 av den så kallade Malmösnidaren. I altarskåpet finns en alabasterrelief från 1500-talet, tillverkad i Nederländerna. I sakristian (gamla koret) finns medeltida kalkmålningar som dateras till runt år 1500. Dopfunten lika gammal som kyrkan och dess äldsta klenod. Den har ett dopfat av mässing från första hälften av 1500-talet.

Historia

Orten har anor ända sedan stenåldern, vilket bevisas av så kallade lösfynd på platsen.

Ortnamnet Strö kommer från det fornsvenska ordet stra vilket betydde såväl strå som strö, ström, vattendrag. Namnet har bland annat skrivits Stroy.

Under senmedeltiden var Östra Strö ett så kallat strölän med namnet Daperströ eller Donerströ län.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window