Webbdiariet

Det diarium som syns på webben är en kopia av myndighetens diarium.

Vissa uppgifter är dolda i webbdiariet, till exempel:

 • sekretessbelagda uppgifter
 • personnummer
 • namn i vissa fall
 • känsliga personuppgifter
 • andra uppgifter som kan leda till intrång i en enskilds personliga integritet

Webbdiariet uppdateras varje natt.

Vissa ärenden registreras i andra system och finns därför inte med i webbdiariet. Det gäller ärenden rörande:

 • miljö
 • bygglov
 • bostadsanpassningsbidrag där ansökan är gjord före 2013-05-01
 • socialtjänst

Hitta och begära ut handlingar

Det är möjligt att hitta diarienumren på de flesta handlingarna i webbdiariet. Du kan därefter begära ut de handlingar du är intresserad av. Ange diarienumret på de handlingar du vill ha. Du får vara anonym, men du måste ange en adress dit handlingarna kan skickas. Om du inte vill uppge en sådan, går det bra att hämta de begärda handlingarna i Kontaktcenter i stadshuset.

För att få utlämnat handlingar vänder du dig till registratorn vid respektive nämnd. De två eller tre första bokstäverna i diarienumret visar vilken nämnd som är ägare till handlingen och var den förvaras.

Barn- och familjenämnden
e-post: barn.och.utbildning@eslov.se
Telefon: 0413-622 10

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
e-post: barn.och.utbildning@eslov.se
Telefon: 0413-622 10

Kultur- och fritidsnämnden
Emil Ahlqvist
e-post: emil.ahlqvist@eslov.se
Telefon: 0413-62192

Kommunstyrelsen
e-post: Kommunledningskontoret@eslov.se
Telefon: 0413-626 45

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
e-post: MiljoochSamhallsbyggnad@eslov.se
Telefon: 0413-625 46

Servicenämnden
Britt-Marie Lindström
e-post: Serviceforvaltningen@eslov.se
Telefon: 0413-624 73

Vård- och omsorgsnämnden
Pär Altermark
e-post: par.altermark@eslov.se
Telefon: 0413-621 71

Vill du veta mer om ett ärende eller ta del av allmänna handlingar som inte finns i webbdiariet kan du kontakta respektive nämnds registrator.

Avgifter

Avgift tas ut om du begär ut mer än nio kopior. Den tionde kopian kostar 50 kronor och därpå följande kopior kostar två kronor per styck. Den minsta kostnad som debiteras är 100 kronor.

Eftersom det kan vara svårt att hitta de handlingar du letar efter har vi en guide för att söka i webbdiariet nedan.

Alla ärenden kan inte sökas i webbdiariet

Vissa ärenden registreras i andra system och finns därför inte med i webbdiariet. Det gäller ärenden rörande:

 • miljö
 • bygglov
 • bostadsanpassningsbidrag
 • socialtjänst

Vi har valt att publicera ärenden från och med den 1 januari 2011.

Vill du ta del av ärenden före detta datum kontaktar du respektive nämndsregistrator via kommunens växel:

Telefon: 0413-620 00, vardagar klockan 8.00–16.30.
Besöksadress: Gröna torg 2, Eslöv.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window