Efter några månaders arbete

När du väl har börjat arbeta kan det vara bra att veta mer om LAS (Lagen om anställningsskydd) och hur du ska göra om du vill arbeta mer.

Del 9. Lagen om anställningsskydd (LAS)

Varför behöver jag veta något om LAS?

LAS är en förkortning för Lagen om anställningsskydd. Lagens syfte är att skydda dig som medarbetare. Inom lagen regleras bland annat företrädesrätten, vilket avser förtur till lediga tjänster, och även konvertering, vilket avser att din tidsbegränsade anställning kan omvandlas till en tillsvidaretjänst.

Vad innebär företrädesrätt och vad gäller för mig?

Företrädesrätten innebär att du efter ett visst antal arbetade dagar kommer ha förtur till lediga tjänster inom samma befattning som du arbetar idag. Företrädesrätten infaller vid 270 el 360 dagar och är beroende på anställningsform.

När du börjar arbeta hos oss kommer vi varje månad registrera hur många dagar du arbetar fördelat på respektive anställningsform. Ditt ansvar som medarbetare är att lämna in ett anspråk när du uppfyller antalet arbetsdagar

För anställning på vikariat eller allmän visstidsanställning infaller företrädesrätten från och med anställningsdag 361 utifrån en tre års period. Det innebär till exempel att om du har arbetat 361 dagar mellan 2019-2021 så kan du göra anspråk  din företrädesrätt.

För anställning som särskilt visstidsanställd är företrädesrätten från och med anställningsdag 271 utifrån en tre års period. Dock gäller denna företrädesrätt endast en ny särskild visstidsanställning.

Det finns vissa regler gällande företrädesrätt och det avser:

 • företrädesrätten endast gäller om du har gjort anspråk på den, det vill säga lämnat in en blankett till oss som arbetsgivare.
 • företrädet är giltigt i en månad innan avslutad anställning och nio månader efter sista anställningsdag.

Företrädesrätten gäller inte för dig som:

 • är tidsbegränsat anställd enligt skollagen
 • har fyllt 67 år

Hur vet jag vilken typ av anställningsform mitt pass har?

När du är timanställd så styr verksamhetens behov vilken typ av pass du blir inbokad på. Du kan arbeta ”vik-tider”, det är förkortningen för vikarie, det är dagar du täcker för ordinarie personals frånvaro. Du kan även arbeta ”Säva-tider”, det är förkortningen för särskilt visstidsanställd, och avser tider där du blir inbokad utöver ordinarie personal. Alltså att det i dessa fall finns ett extra behov i verksamheten.

I eCompanion Portal har du olika bemanningsrader för respektive anställningsform. Det är där du kan se vilken typ av pass du arbetar.

I ditt dagliga arbete så behöver du inte ha koll på vilken typ av pass du arbetar. Men det kan vara bra att känna till eftersom det är viktigt utifrån LAS och konverteringsregler.

Vad innebär konvertering och vad gäller för mig?

Konvertering innebär att en tidsbegränsad anställning efter en längre tidsperiod kan omvandlas till en tillsvidareanställning. Tjänsten som tillsvidare blir i  så fall till samma befattning och tjänstgöringsgrad som du arbetar den dagen du konverterar. Det finns särskilda regler för konvertering och även detta påverkas av anställningsformen.

Gränsen för konvertering gäller oavsett om du jobbar på en eller flera förvaltningar. Detta eftersom Eslövs kommun är en arbetsgivare.

När du börjar arbeta hos oss kommer vi varje månad registrera hur många dagar du arbetar fördelat på respektive anställningsform, något som brukar kallas ”LAS-dagar”.

Del 10. Frågor och svar

Hantering och ändring av lösenord för arbetsdator och arbetsmejl

Inloggningsuppgifter är samma till din arbetsdator och arbetsmejl. Det lösenord du har valt gäller i 90 dagar, därefter behöver du ändra ditt lösenord. En tid innan ditt lösenord går ut kommer du få information via din arbetsmejl. Ändring av lösenord kan göras via webbmailen:

 • Logga in i Webmail (webmail.eslov.se),
 • välj knappen Alternativ, Byt lösenord

Om du har glömt lösenord eller låst ditt konto kan du använda dig av lösenordsportalen.

All information finns samlad på Eslövs kommun (eslov.se)

Hantering och ändring av lösenord i eCompanion Portal

Inloggad och ändra uppgifter

Om du är inloggad i systemet ändrar du lösenord så här. Ändringen slår igenom på inloggning med lokalt konto.

 1. Logga in som vanligt i eCompanion Portal. När applikationen eCompanion Portal visas ska du trycka på ”Mitt konto” i menyn högst uppe till höger.
 2. Välj fliken Password och fyll i nuvarande lösenord och sedan ditt egna. Klicka sedan på Uppdatera lösenord. Lösenordet ska innehålla minst 8 tecken, varav en stor bokstav, liten bokstav, siffra och symbol.

Bildgudie: Ändra lösenord i eCompanion Portal

Glömt lösenord

Så här går du tillväga när du har glömt lösenord.

 1. Klicka på ”Logga in med lokalt konto”
 2. Klicka på ”Glömt lösenord
 3. Fyll i din e-mail fornamn.efternamn@eslov.se eller den mejl du använder vid registrering i Vakansförmedlingen.
 4. Klicka på ”Skicka”
 5. Mejl skickas till din inkorg. Tryck på länken i mejlet.
 6. Fyll i uppgifter som efterfrågas:
  1. Fyll i din mejl.
  2. Välj ett lösenord, innehållande
   – Minst 6 tecken
   – Stora/små bokstäver
   – Minst 1 siffra
   – Minst 1 specialtecken (!@£$%#&§?+-/*)
   3. Skriv in samma lösenord i ”Bekräfta lösenord”.
   4. Klicka på ”Återställ”
 7. Logga in med lokalt konto.

Efter du har loggat in första gången med lokalt konto kan du nästa gång använda inloggning genom knappen ADFS.

Jag vill jobba mer, hur gör jag då?

Kontakta först chefen som har anställt dig för att diskutera vilka möjligheter det finns på nuvarande arbetsplats. Om ni gemensamt kommer fram till att det inte finns mer behov på arbetsplatsen kan du i nästa steg kontakta rekryteringssamordnare för att se över behovet på andra arbetsplatser.

Vad ska jag göra om jag inte kan arbeta under en viss period?

Om du under en tidsperiod har svårt att arbeta, till exempel om du har ett inplanerat prov, så är det viktigaste att du har en dialog med arbetsplatsen där du är anställd. Kontakta din administratör eller chef och berätta om dina förutsättningar.

Jag är inte inbokad på pass, vad ska jag göra?

Prata med arbetsplatsen

Det kan kanske vara så att dina tillgängliga tider inte har passat arbetsplatsen behov. Kontakta arbetsplatsen och ha en dialog om vilka tider som det finns som störst behov. Om det är möjligt planera din tillgängliga tid utifrån det.

Ändrat mobilnummer?

I vakansförmedlingen är ditt mobilnummer inlagt och det är hit dina förfrågningar skickas. Stäm gärna av så ditt mobilnummer är korrekt i vakansförmedlingen. Detta gör du på samma sida som du önskar arbetspass.

Gå tillbaka till sidan ”När du ska börja arbeta”

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window