Vad händer i östra Eslöv – föreläsning

Vad händer i östra Eslöv – föreläsning

Den fördjupade översiktsplanen för östra Eslöv antogs i juni 2022 och flera delar har redan påbörjats. Om detta och det fortsatta arbetet kommer projektledare Patrik Larsson på Eslövs kommun att berätta.

Stadsomvandling öster om järnvägen är den största sedan järnvägens tillkomst för 150 år sedan.

Målet med den fördjupade översiktsplanen för östra Eslöv är inte att skapa ett likadant Eslöv som på den västra sidan, utan att komplettera det befintliga med stadsmiljöer där människor vill leva och uppehålla sig. Det är ett område som ligger centralt i staden och som kan bidra till att Eslöv stärks som ort både i ett lokalt och i ett regionalt skånskt sammanhang.

Sammanlagt planerar kommunen både för 2 550 nya bostäder i området (varav 1 600 till år 2035) och för nya förskolor, skolor, parker och kontor.

Vad händer i östra Eslöv – två träffar på samma tema
Den fördjupade översiktsplanen för östra Eslöv antogs i juni 2022 och flera delar har redan påbörjats.

Eslövs Museiförening arrangerar i samarbete med Eslövs kommun två träffar på detta tema. Dels denna föreläsning, dels en stadsvandring torsdagen den 1 juni.

Varmt välkommen!

  • Eslövs stadsmuseum
  • Östergatan 5
  • 241 39
  • Eslöv
  • Vuxen: Gratis
  • Barn: Gratis
  • 11 maj 2023, 17:30 - 18:30

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window