Träden och människan

Träden och människan

Allan Gunnarsson, boende i Holmby, berättar om trädens stora betydelse för oss människor genom historien, såväl materiellt som estetiskt, symboliskt och andligt. De har en central position i de stora religionerna liksom i den nordiska folktron i form av världsträd, vårdträd, livsträd, helande träd och dödsträd. Några favoritträd från Flyingebygden kommer också presenteras.

 • Ålder
 • Upp till 110 år
 • Tillgänglighet på platsen
 • Accessible toilet
 • Flyinge församlingshem
 • Tunavägen 3
 • 247 47
 • Flyinge
  • Prisinformation
  • Terminskort för våren-23 eller 30 kr/pers. Skolungdom t.o.m. gymnasiet fri entré.
  • 15 mars 2023, 19:15 - 20:30

  Translate

  You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

  Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

  Close popup window