Vad händer i östra Eslöv – stadsvandring

Vad händer i östra Eslöv – stadsvandring

Vad ska hända i östra Eslöv?

Den fördjupade översiktsplanen för östra Eslöv antogs i juni 2022 och flera delar har redan påbörjats.

Eslövs Museiförening arrangerar i samarbete med Eslövs kommun två träffar på detta tema. Dels en föreläsning på museet torsdagen den 11 maj, dels en stadsvandring torsdagen den 1 juni.

Stadsvandring i östra Eslöv

Vi vandrar tillsammans med projektledare Patrik Larsson, som berättar om stadsomvandlingen av östra Eslöv. Patrik berättar hur Eslöv öster om järnvägen ska utvecklas med fem olika stadsdelar, där varje område ska få sin egen karaktär, där bostäder och verksamheter samsas och där grönska får stor betydelse.

Varmt välkommen! Vi samlas på innergården till museet.

 

  • Eslövs stadsmuseum
  • Östergatan 5
  • 241 39
  • Eslöv
  • Vuxen: Gratis
  • Barn: Gratis
  • 1 juni 2023, 17:00 - 18:30

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window