Föräldrautbildning – barn i föräldrars fokus

Föräldrautbildning – barn i föräldrars fokus

Med början i oktober erbjuder vi en utbildning som vänder sig till föräldrar som vill veta vad som händer med barn som varit med om eller befinner sig i föräldrakonflikter. Föranmälan krävs.

Träffarna ger kunskap om hur ett stödjande föräldraskap kan fungera. Fokus kommer att ligga på vad föräldern kan göra för att stötta sitt barn under en separation.

Ämnen att samtala om

 • Vilka förändringar innebär en separation för barnet?
 • Vilka behov behöver barnet få tillgodosedda?
 • Hur kan du som förälder kan förstå ditt barns reaktioner och hur du kan möta ditt barn?

Familjerättssekreterare Anita Nilsson och Maja Gajic samt specialpedagog Kristina Ivarsson Pahovic leder träffarna. Inget dokumenteras vid dessa träffar.

 • Familjeenheten
 • Östergatan 8, våning 2
 • 241 39
 • Eslöv
 • Anita Nilsson, anita.nilsson@eslov.se, 0413-621 66 Maja Gajic, maja.gajic@eslov.se, 0413-626 52 Kristina Ivarsson-Pahovic, kristina.ivarsson-pahovic@eslov.se, 0767-234 306

 • 0413-621 66
 • anita.nilsson@eslov.se
 • 5 oktober 2022, 09:00 - 11:00
 • 19 oktober 2022, 09:00 - 11:00
 • 26 oktober 2022, 09:00 - 11:00
 • 9 november 2022, 09:00 - 11:00

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window