De försvunna husen på öster och utvecklingen i framtiden

De försvunna husen på öster och utvecklingen i framtiden

Vernissage lördag 18 februari kl 11.30 Eslövs stadsmuseum
Vi fortsätter att låta Eves texter och foton berätta om de försvunna husen, nu med fokus på den östra delen av Eslöv, t ex. kvarnarna, gasverket och Folkets park.

Den fördjupade översiktsplanen för östra Eslöv antogs i juni 2022 och flera delar har redan börjat utvecklas. Området öster om järnvägen består av fem delar där bostäder och verksamheter kommer att samsas och där grönska får stor betydelse. Den delen som ligger mellan Berga och Flygstaden kallas för Berga trädgårdsstad.
Utställningen pågår till 30 april.
Fri entré

  • Eslövs stadsmuseum
  • Östergatan 5
  • 241 39
  • Eslöv
  • 18 februari 2023, 11:30 - 13:00

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window