Billinge föreläsningsförening

Billinge föreläsningsförening

Föreläsningen Vatten – hot eller möjligheter har utgått. Istället föreläser Christian Stenqvist om ”Energieffektivisering och energitillräcklighet, raka vägen mot kostnadsanpassning och miljövinster”.

Christian Stenqvist var tidigare forskare/tekn.doktor inom miljö- och energisystem vid Lunds tekniska högskola.

 • Billinge församlingsgård
 • Gunnarödsvägen 10
 • 241 95
 • Billinge
  • Prisinformation
  • Familj 200:-/år Enskild 100:-/år Enstaka besök 40:-
  • 28 september 2022, 19:30 - 21:00

  Translate

  You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

  Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

  Close popup window