Skolsköterska och skolläkare

Elevhälsans medicinska insats (EMI) ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Den ska även stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Elevhälsans medicinska insats erbjuds till alla barn och ungdomar från förskoleklass till och med gymnasieskolan. Elevhälsans medicinska insats är en fortsättning på den hälsovård som BVC erbjuder yngre barn och den är frivillig.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window