VA-arbeten på Sallerupsvägen och närliggande gator

Under maj månad 2020 kommer VA SYD att gräva i Sallerupsvägen och närliggande gator för att lägga ner nya dricksvattenledningar och trygga vattenförsörjningen. Fram till sommaren kommer arbetet främst ske i gröningen väster om ljusets kapell. Det är först efter semestern som arbetet sker i Sallerupsvägen. Boende kommer även att informeras brevledes.

VA SYD kommer fortlöpande att uppdatera informationen här. 

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window