Trafiksäkerhetsåtgärder på Skolgatan

Eslöv kommer att utföra trafiksäkerhetsåtgärder på Skolgatan mellan Odengatan och Villavägen (utanför Ekenässkolan och Västra skolan). PEAB är den entreprenör som har upphandlats för arbetet. De kommer att bygga ett nytt övergångsställe med farthinder i höjd med Rosengången. Dessutom kommer en gångbana byggas i befintlig bussficka längs med östra sidan av Skolgatan.

Alla boende kommer under hela byggtiden att kunna köra fram till sin bostad. Ombyggnationen kommer pågå till sista oktober.

Vi hoppas att ombyggnationen ska påverka din vardag så lite som möjligt och att du kommer bli nöjd med en ökad trafiksäkerhet på Skolgatan när ombyggnationen är klar. Vårdnadshavare och föräldrar som ska hämta och lämna barn med bil hänvisas till parkeringsfickor längs Odengatan eller övriga gator i området.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window