Tillfällig belysning kommer att finnas på Köpmansgatan

Nu har ombyggnaden för Stora torg börjat! I samband med ombyggnaden kommer så klart även belysningen att bli ny. Därför måste vi koppla ur den gamla belysningen för att kunna riva den. På grund av hur den gamla kabeldragningen var utförd så har även belysningen på Köpmansgatan varit tvungen att släckas. Inom kort kommer ny tillfällig belysning att monteras upp på Köpmansgatan för att lysa upp vägen för gående och cyklister.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window