Parkeringsförbud på Hundramannavägen i Eslöv till 31 december

Under tiden 18 september–31 december råder det förbud mot parkering på båda sidor av Hundramannavägen i Eslöv, mellan Solvägen och Sallerupsvägen. Dessutom finns det numera även utlagt tre farthinder på samma sträcka.

Parkeringsförbudet har införts på grund att stadsbussen måste ta denna färdväg. Anledningen är VA SYD:s/Veidekkes arbeten på Sallerupsvägen med att bygga en överföringsledning för dricksvatten från Örtofta tryckstegringsstation in till Eslöv.

Arbetet kommer att leda till en tryggare vattenleverans till Eslövs centralort.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window