• Asfaltering på Västra Sallerups byaväg, Eslöv

  Asfaltering kommer att ske på Västra Sallerups byaväg, vid rondellen, i Eslöv 2018-09-18. Endast ett körfält kommer att vara öppet och trafiken regleras med vakt. Arbetet kommer att utföras av Peab.

 • Grävning på Kvarngatan i Marieholm 10/9-10/12

  Grävning kommer att ske i trottoar och gata vid Kvarngatan i Marieholm under perioden 2018-09-10—2018-12-10. Det är VA Syd som ska förnya vattenledningen. Man kommer att gräva i delen från informationsplatsen och söderut till korsningen Kvarngatan/Västergatan.

 • Nya grusgångar på flera håll i kommunen

  Just nu håller Eslövs kommuns entreprenörer på att renovera grusgångar på flera håll i kommunen. Grusgångarna i Sundelius park i Marieholm, lekplatsen i Stehag och Husarängen i Eslöv är gjorda. I skrivande stund är det Stadsparken i Eslöv som får nya grusgångar. Löberöds torg och vid Rolsbergavägen kommer att åtgärdas i början av oktober, liksom...

 • Grävning i trottoar vid Trehäradsvägen/Verkstadsvägen

  Kraftringen kommer att gräva i trottoaren vid Trehäradsvägen 37/ Verkstadsvägen 12, mellan 2018-08-16—2018-08-31. Detta för att Kraftringen ska lägga ner ny el-servis. (Servis är ledningen mellan en kund och Kraftringen.)

 • Hushållssopor till Merab

  …och inte i kommunens allmänna soptunnor. En allt högre frekvens av privata hushållssopor i kommunens soptunnor gör det svårare för våra entreprenörer att kunna utföra sitt uppdrag om att hålla rent i vår kommun. Låt oss hjälpas åt och tillsammans se till att vår kommun är fin! Tack för din hjälp.

 • Translate

  You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

  Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

  Close popup window