• Tillfällig belysning kommer att finnas på Köpmansgatan

  Nu har ombyggnaden för Stora torg börjat! I samband med ombyggnaden kommer så klart även belysningen att bli ny. Därför måste vi koppla ur den gamla belysningen för att kunna riva den. På grund av hur den gamla kabeldragningen var utförd så har även belysningen på Köpmansgatan varit tvungen att släckas. Inom kort kommer ny...

 • Nu lagar vi och kontrollerar belysningen

  Nu har våra entreprenörer börjat den schemalagda ronderingen av gatubelysningen i Eslövs tätort. Det sker fyra gånger om året. Det betyder att lamporna är tända även dagtid. Annars kan vi inte se vilka som är trasiga och behöver lagas!

 • Trädfällning vid ingången till Hästhovens lekplats

  Eslövs kommun kommer att fälla sju avenbokar som står vid ingången från Norregatan till Hästhoven. Detta på grund av att de blivit för stora och har blivit störande för grannfastigheterna. Det är tyvärr inte möjligt att klippa träden på ett sätt som både är snyggt och hållbart för träden. Det kommer att återplanteras någon form...

 • Trottoarplattor på Kanalgatan och Sahlins plats

  Nu är de justerade, plattorna på Kanalgatan, så att man inte ska snubbla. Vi har också fixat iordning på Sahlins plats som ligger vid Folktandvården på Malmgatan. Även grusgångarna i Rådhusparken har renoverats.

 • Ny information om bron vid Ellinge/Gryby

  Tyvärr har det upptäckts bärighetsproblem med bron mellan Ellinge och Gryby under reparationerna. Därför kommer nu vägen att behöva vara avstängd längre. I nuläget har vi ingen tidsangivelse när bron är säker för trafik igen.

 • Vägen mellan Ellinge och Gryby avstängd på grund av broreperation.

  V.46 kommer vägen mellan Ellinge och Gryby vara avstängd på grund av broreperation. Detta arbete beräknas börja måndag den 11/11 kl 7:00 och vara klart fredag kl 16:00. Ingen genomfart vid vägarbetet. Följ orange vägvisning.

 • Fällda körsbärsträd i Stadsparken, Eslöv

  Tyvärr har vi tvingats ta bort två stora körsbärsträd i Stadsparken. Träden hade större angrepp av röta och riskerade att falla. Träden utgjorde därför en betydande säkerhetsrisk.

 • Trafiksäkerhetsåtgärder på Skolgatan

  Eslöv kommer att utföra trafiksäkerhetsåtgärder på Skolgatan mellan Odengatan och Villavägen (utanför Ekenässkolan och Västra skolan). PEAB är den entreprenör som har upphandlats för arbetet. De kommer att bygga ett nytt övergångsställe med farthinder i höjd med Rosengången. Dessutom kommer en gångbana byggas i befintlig bussficka längs med östra sidan av Skolgatan. Alla boende kommer under...

 • Fiberarbeten i Löberöd till och med oktober

  I Löberöd utförs fiberarbete fram till och med 31/10.

 • Translate

  You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

  Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

  Close popup window