• VA-arbeten på Sallerupsvägen och närliggande gator

  Under maj månad 2020 kommer VA SYD att gräva i Sallerupsvägen och närliggande gator för att lägga ner nya dricksvattenledningar och trygga vattenförsörjningen. Nu innan sommaren kommer arbetet främst ske i gröningen väster om ljusets kapell. Det är först efter semestern som arbetet sker i Sallerupsvägen. Boende kommer även att informeras brevledes. VA SYD kommer fortlöpande...

 • En vattenhuvudledning har gått sönder på Köpmansgatan

  Vi har fått akut stänga av Köpmansgatan, avsnittet mellan Bryggaregatan och Färgaregränd, pga att en huvudledning med vatten har gått sönder. VA SYD kommer att akut laga.

 • Korsningen Östergatan/Kvarngatan hyvlas den 2 maj

  Vår entreprenör Fasab kommer att hyvla i korsningen Östergatan/Kvarngatan lördagen den 2/5. Arbetet startar kl. 9.00 och avslutas troligen kring 17.00 samma dag.

 • Sågning av asfalt Östergatan 22 april

  Den 22 april kommer Fasab att såga asfalt under järnvägsviadukten mellan ca 16.00-20.00. Gäller bara det datumet och den tiden.

 • Trollsjön får ny belysning

  Vi kommer att sätta upp ny belysning vid Våfflan och på Trollsjögatan, vilket kompletterar de andra belysningsåtgärderna vi har utfört i Trollsjöområdet. Inga gator kommer att vara avstängda pga detta arbete!

 • Åtgärder angående många gäss i Trollsjön

  Flera medborgare har framfört att gässen i Trollsjöområdet är ett problem då de uppvisar ett aggressivt beteende samt att det blir mycket spillning i Trollsjöområdet. Eslövs kommun har nu fått tillstånd från Länsstyrelsen att pricka äggen för att hålla nere beståndet. Det kommer vara kommunjägarna som utför prickningen på uppdrag av Eslövs kommun. Har du...

 • Stort träd fälls i Stadsparken

  Tyvärr har ett av våra stora vackra träd i Stadsparken tidigare tappat stora grenar och visat andra tecken på att det inte mår bra. Efter en besiktning så har vi kommit fram till att vi måste fälla trädet. Det kommer ske med hjälp av kranbil från Trollsjögatan/Kanalgatan.

 • Dags för vårstädning av gatorna

  Nästa vecka, vecka 14, börjar våra entreprenörer att sopa gatorna. Så passa på att sopa ut grus från trottoaren, så tar maskinen det. Planen är att sopa i Löberöd vecka 14-15. Det kan skifta något i tidsplanen beroende på väder och vind. (Och rådande pandemi så klart.) Marieholm: vecka 15-16. Eslöv norr-väster: vecka 16-17. Eslöv...

 • Nu renoverar vi del av Skåneleden

  Östra delen av grusgången på Södra vägen i Löberöd (Skåneleden) renoveras just nu.

 • Translate

  You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

  Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

  Close popup window