• Belysninganläggning monteras ned med start 15/6

  I Bosarp, längs väg 113, kommer delar av belysningsanläggningen att monteras ner. Arbetet påbörjas måndag den 15/6-2020.

 • Ny grillplats byggs i Allmänningen

  Här kommer det att finnas en grill med grillbänkar runt om och ett blockbord. Borden kommer att ha tillgänglighetsanpassade sidor för barnvagnar och rullstolar. Vi kommer att markbereda under möblemanget för att det ska vara tillgängligt för alla och lätt att ta sig till och runt bord och grill. Allmänningen är ett av våra naturreservat....

 • Nu lagar vi och kontrollerar belysningen

  Nu har våra entreprenörer börjat den schemalagda ronderingen av gatubelysningen i Eslövs tätort. Det sker fyra gånger om året. Det betyder att lamporna är tända även dagtid. Annars kan vi inte se vilka som är trasiga och behöver lagas!

 • Renovering av belysningen i Gya, Stehag

  Då var det dags för renovering av belysningen på Gya-slingan i Stehag. Vi kommer att starta under v 20 och beräknar vara klara ca v 28. Vi kommer att skylta upp var man kan ta sig fram under byggtiden.

 • Trasig avloppsledning i centrala Eslöv

  Det har uppstått ett slukhål Västerlånggatan pga en trasig avloppsledning. Därför är Västerlånggatan avstängd norrut från Stadshuset. Fordon leds om via Gröna Torg, se lila sträcka på kartbilden. Detta är inget planerat arbete.

 • Korsningen Östergatan – Kvarngatan 9/5

  Det kommer att pågå arbete med kablar lördag 9 maj mellan 08.00-16.00 i korsningen Östergatan-Kvarngatan. Detta för att kunna öppna där vecka 21.

 • VA-arbeten på Sallerupsvägen och närliggande gator

  Under maj månad 2020 kommer VA SYD att gräva i Sallerupsvägen och närliggande gator för att lägga ner nya dricksvattenledningar och trygga vattenförsörjningen. Nu innan sommaren kommer arbetet främst ske i gröningen väster om ljusets kapell. Det är först efter semestern som arbetet sker i Sallerupsvägen. Boende kommer även att informeras brevledes. VA SYD kommer fortlöpande...

 • En vattenhuvudledning har gått sönder på Köpmansgatan

  Vi har fått akut stänga av Köpmansgatan, avsnittet mellan Bryggaregatan och Färgaregränd, pga att en huvudledning med vatten har gått sönder. VA SYD kommer att akut laga.

 • Korsningen Östergatan/Kvarngatan hyvlas den 2 maj

  Vår entreprenör Fasab kommer att hyvla i korsningen Östergatan/Kvarngatan lördagen den 2/5. Arbetet startar kl. 9.00 och avslutas troligen kring 17.00 samma dag.

 • Translate

  You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

  Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

  Close popup window