• Grävning för förläggning av fiber vid Lundavägen och Bruksgatan i Eslöv

  Begränsad framkomlighet på Lundavägen och Bruksgatan i Eslöv mellan 29 oktober och 31 december.

 • Julgranen i Sundelius park, Marieholm

  Tyvärr har julgranen i Sundelius park i Marieholm blivit vandaliserad under helgen. Vi kommer att fixa till den igen, så att den kan fortsätta lysa och vara grön och grann.

 • Grävning för ny belysning vid övergångsställen i Eslöv

  Begränsad framkomlighet på gångbanan samt körbanan vid Harjagersvägen (cykelpassagen vid Svängen 10), Ringsjövägen (korsningen med Verkstadsvägen), Sallerupsvägen (korsningen med Djupadalsvägen) samt Västergatan (korsningen med Ulvåsagatan) i Eslöv mellan 3 och 16 december.

 • Belysningskontroll i kommunen vecka 48 och 49

  Under tiden 26 november–7 december sker kontroll av all belysning i Eslövs kommun. Det är Vattenfall som utför denna besiktning, på uppdrag av kommunen. Detta gör att belysning även kommer att vara tänd dagtid, eftersom inspektionen sker under arbetstid samt veckodagar.

 • Grävning för nedläggning av fiber i väg 1303 och 1269

  Grävning för nedläggning av fiber sker i väg 1303 och 1269 mellan 6 november 2018 och 31 oktober 2019.

 • Nya grusgångar på flera håll i kommunen

  Under november kommer Eslövs kommuns entreprenörer att renovera grusgångar på flera håll i kommunen. Det gäller grusgångarna vid Rausvägen i Eslöv, vid Rolsbergavägen samt Fyrspettsgatan i Löberöd samt vid Flyingevägen i Gårdstånga. Totalt har ca 3 km grusgångar renoverats under året.

 • Grävning för fibernedläggning vid Verkstadsvägen i Eslöv

  Begränsad framkomlighet på Verkstadsvägen, strax söder om korsningen med Maskinvägen, i Eslöv mellan 15 oktober och 16 november 2018.

 • Grävning i gång- och cykelväg vid Trehäradsvägen / Verkstadsvägen

  Kraftringen kommer att gräva i gång- och cykelvägen vid Trehäradsvägen/ Verkstadsvägen i Eslöv till och med 2018-11-02. Detta för att Kraftringen ska reparera befintlig elkabel.

 • Kabelfel på gatubelysning på Väster i Eslöv

  Sedan en vecka tillbaka fungerar inte gatubelysningen på Väster i Eslöv. Framför allt är det gatorna Åldermansvägen, Halabacken, Gillesvägen och Långåkravägen som är drabbade. Vattenfall har konstaterat att det rör sig om ett kabelfel. Tyvärr är det så att när det gäller just kabelfel, kan det ta lång tid innan man hittar felet, men felsökning...

 • Translate

  You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

  Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

  Close popup window