Många klagomål på kråkfåglar

I år har Eslövs kommun tagit emot ovanligt många klagomål på fåglar, framför allt kråkfåglar, och även till en viss del råttor. För att inte locka fram dessa djur, mata inte fåglar och se till att de inte kan komma åt matavfall. Håll rent runt fastigheten och soptunnor. Detta gäller även för att undvika andra skadedjur, t.ex. råttor som också lockas till bostäder om man matar fåglar.

Varför finns det så mycket kråkfåglar nu för tiden?

Mellan april – augusti är häckningsperioden för fåglar och därför märks de mycket nu, eftersom de samlats i kolonier och har ungar. Ett av problemen som fåglar möter i stan är att deras naturliga häckningsmiljöer ofta är bortplockade.  Stora träd är en bristvara i stan, så då samlas de där det finns träd, t.ex. vid Eslövs kyrka där det finns många, höga träd. Även hustak och balkonger fungerar som ersättning. Vill man inte ha häckande fåglar på sin fastighet, så kan man försvåra för fåglarna att påbörja häckningen, genom att ta ner gamla bon eller innan de har byggt färdigt ett bo. Även lägenhetsinnehavare med balkong kan se till så att de inte vill häcka där, genom att rensa bort bråte och inte förvara sopor på balkongen.

Vad kan Eslövs kommun göra?

Om vi får återkommande klagomål på fastighetsägare som t.ex. inte följer ovanstående, så kan miljöavdelningen göra ett tillsynsärende. Om bedömningen blir att det föreligger risk för människors hälsa, så kan miljö- och samhällsbyggnadsnämnden förelägga fastighetsägaren (eller den som nyttjar bostaden) att vidta åtgärder enligt Miljöbalken.

Här kan du läsa mer om skadedjur.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window