Ledningsarbete vid Smedbacken i Stehag

VA-syd håller på att byta vattenledningar vid Smedbacken i Stehag. Arbetet beräknas hålla på till slutet av juni.

Det är vid viadukten under järnvägen som ledningarna byts. Arbetet har stor påverkan på biltrafiken eftersom vägen är avstängd.

Gående kan fortfarande passera så att man kan ta sig till och från stationen.

Läs mer om arbetet på VA Syds hemsida.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window