Korsningen Kvarngatan/Östergatan stängd för genomfart 7 december

Tisdag 7 december kl. 07–00 kommer VA Syd att utföra arbete med vatten- och avloppsledningar i korsningen Kvarngatan/Östergatan. Korsningen kommer under tiden för arbetet vara stängt för genomfart. Fotgängare och cyklister kommer att kunna komma förbi.

Trafiken leds om via Västerlånggatan, Trehäradsvägen och Bruksgatan. Omledningen markeras med orange vägvisning.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window