Vi klipper inte gräs på grund av torkan

Eslövs kommun har valt att avbryta gräsklippningen på allmän platsmark.

Beslutet är baserat på torkan och den brandrisk som därmed råder. Det gäller så länge den extrema torkan pågår.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.