Grävning i gång- och cykelväg vid Trehäradsvägen / Verkstadsvägen

Kraftringen kommer att gräva i gång- och cykelvägen vid Trehäradsvägen/ Verkstadsvägen i Eslöv till och med 2018-11-02.
Detta för att Kraftringen ska reparera befintlig elkabel.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.