Gatubelysningen byts ut i Östra Strö

Gatubelysningen utmed väg 1297, 1298, 1299 i Östra Strö byts ut. Belysningsanläggningen ersättas med en ny eftersom den är föråldrad och inte längre klarar Trafikverkets säkerhetskrav.

Den nya moderna gatubelysningen har LED-armaturer och stolparna ger efter vid en eventuell krock. De uppfyller Trafikverkets krav på vägars och gators utformning.

Under ombyggnaden kan framkomligheten bli något begränsad. Arbetet beräknas pågå i ungefär tre veckor.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window